ÆONER

.

SORTIE

Hvilke dramatiske ændringer vil der ske,
hvis vi kke ændrer adfærd?
Er vi på vej mod kollektiv udslettelse?

Syv miliarder vil samme vej
Evig krig om frås og stand
Se mig! Hør mig! Rør mig!
Kaos i hippe metropoler
Folkevandring. Kollektiv deroute
Jorden brænder. Gnistrer i galaksen

.

ENTRE

Hvordan vil jorden klare omvæltninger og katastrofer?
– måske uden levende mennesker.
Vil nyt liv opstå, og beholder jorden sin bane om solen?

Evig kamp om køn og mad
Ny amøber formes
Solen varmer støv og hav
Bakker, dale grønnes
Jorden sejler støt i rummet

.

ÆONER

Udstillingen er kurateret af Finn Thrane
– tidligere museumsdirektør for
Museet for Fotokunst på Brandts.

Æoner er udtryk for uendelig lange tidsrum. Evigheder i klodens aktivitet, hvor livet udvikler sig igennem et væld af stadier – indtil fænomener i naturen eller universet med uforudsigelig kraft ændrer de grundlæggende betingelser for liv.

Nu kan vi få den tanke, at mennesket er nået et udviklingstrin, hvor adfærd som magtbegær, fanatisme, griskhed og egoisme vil påvirke jorden og al levende aktivitet så voldsomt, at der er tvivl om vi kan overleve.

Vi ser konsekvenser i form af klimaændringer, kaos, flygtningestrømme og folkevandringer. Menneskelig adfærd, der fører til miljøkatastrofer, myrderier, krige, massakrer og terror verden over.

Udstillingen viser refleksioner over disse tanker.

Fotografier og små tekster præsenteres i to serier: SORTIE og ENTRÉ.

© Peder Fredskild 2017

Billederne kan købes.
Se priser og betingelser her.